Thrive is een exclusief platform. Wil je na dit artikel meer lezen? Maak dan een account aan.

7 vragen om de standaard van je bedrijf te verhogen in iedere situatie

Als we teruggaan in de tijd, hadden we allemaal ooit een beeld van onze toekomst. We hadden een beeld van onze werkweek, het bedrijf dat we zouden runnen, wat we dagelijks belangrijk maakten en misschien ook van de relatie met onze partner. Door de jaren heen is dat beeld bij de meeste mensen minder scherp geworden.

Mensen doen concessies, nog meer concessies, komen toch nog een béétje tegemoet. De lat zakt lager en lager. Voordat ze het doorhebben, is hun standaard aanzienlijk verlaagd. In crisistijden ontstaat een situatie waarin die lat harder kan zakken dan ooit. Denk aan de ondernemer die zegt: ‘Ik ben al blij dat we niet failliet gaan’, of de thuiswerkende medewerker die verzucht: ‘Het is toch ook moeilijk om productief te zijn in deze tijden.’

Uitspraken die allemaal heel logisch klinken, maar dat maakt ze nog niet werkbaar om krachtig vooruit te bewegen.

Voordat je doorhebt, geven medewerkers hun eigen interpretatie aan de doelen van het bedrijf en die van hun eigen functies
 1. “Wat was ons doel?”
  De meeste ondernemers hebben hun punt B niet helder voor de geest. En als het wel helder is, dan is dat vaak alleen duidelijk voor de ondernemer zelf en in de andere lagen van het bedrijf is het verwaterd. Gooi daar nog een crisis bovenop en alles wordt al snel erg troebel. Voordat je het doorhebt, geven medewerkers hun eigen interpretatie aan de doelen van het bedrijf en die van hun eigen functies. Het is belangrijk om met regelmaat te inventariseren: wat is punt B? Is dat nog steeds helder voor iedereen? Reken af met alle aannames, overtuigingen en veronderstellingen die naar boven komen vanuit je team. En breng weer een heldere focus terug in je bedrijf. Onthoud: een leider zorgt voor specifieke, meetbare doelen die voor ieder individu bekend en duidelijk zijn, ongeacht de omstandigheden waarin het team terecht komt.
 2. “Wat hebben we daadwerkelijk bereikt?”
  Eerlijk denken, niet positief denken, staat hier centraal. Kijk naar resultaat, want resultaat liegt niet. Wat is er tot nu toe echt bereikt? Deze simpele vraag vraagt om een eerlijk antwoord.
 3. “Welke acties hebben we ondernomen om het doel te bereiken?”
  Breng in kaart welke acties er allemaal ondernomen zijn om te komen tot de gestelde doelen, om te komen tot punt B. Ook dit is simpel. Kijk terug naar de afgelopen periode (misschien wel kwartaal één van dit jaar) en noteer welke acties ondernomen en ingezet zijn.
 4. “Wat werkte goed en waarom?”
  De antwoorden op deze vraag zorgen ervoor dat jij en je teamleden weer duidelijk zien wat er gedaan moet worden om bij punt B te komen. Wanneer een team goed helder heeft welke acties leiden tot succes en resultaat, is het natuurlijk lastig om die acties niet meer te gaan doen. Breng dus gezamenlijk in kaart wat goed heeft gewerkt.
 5. “Wat werkte niet goed en waarom?”
  Stoppen met dat wat niet werkt, is natuurlijk extreem logisch om te doen. En toch blijven we vaak eindeloos dingen doen die niet werken. Waarom? Omdat we simpelweg nooit stilstaan en in kaart brengen wat nou eigenlijk niet gewerkt heeft de afgelopen periode. Uiteraard stel je bij alle antwoorden op deze vraag, vervolgens ook de vraag: waarom heeft het niet gewerkt? ‘Ik heb van een paar mensen gehoord dat het niks opleverde’, is niet voldoende om te bewijzen dat iets niet werkt. Kijk grondig, onderzoek en ga de diepte in.
 6. “Welke lessen hebben we geleerd?”
  Op deze vraag kun je pas antwoord geven als vraag één tot en met vijf volledig en goed beantwoord zijn. Ben kritisch op jezelf en je team. Kijk goed, observeer de afgelopen periode en observeer alle antwoorden en bevindingen tot nu toe.
 7. “Hoe gaan we onze aanpak veranderen om effectiever te zijn in de toekomst?”
  Een krachtige leider zorgt voor een omgeving waarin een team de lat steeds opnieuw hoger legt. Een team dat graag wint, uitdagingen opzoekt en door wil naar een volgend level. De antwoorden op vraag zeven vormen de basis voor jullie nieuwe toekomst. Ook hier geldt dus: kijk grondig, maak dingen niet ingewikkelder dan nodig. De antwoorden liggen over het algemeen recht voor onze neus. We moeten alleen wel bereid zijn om te kijken met een flinke portie gezond verstand.
Toch blijven we vaak eindeloos dingen doen die niet werken